Nếu để trống tên công ty sẽ hiển thị tên người đại diện

Số điện thoại dùng để đăng nhập website và sử dụng các chức năng web yêu cầu nhập chính xác để xác thực.


Khi tạo tài khoản Quý khách đã đồng ý với điều khoản của webxaydung.vn