Danh sách báo giá (1 báo giá)
Công Ty Xây Dựng Sông Ba

Đề xuất kinh phí:   **0000000

  |  

Thời gian thực hiện: 

N** t*ầu **y d*** S*** ** c*uy** t**ết kế, t** c*** **y d*** k*u v*c *ế* Cát - *ì** D****. *** **á t** c*** trọ* *ó* t** + **** c*** **** t**** c** *** l* *.* tr**u/m* ( k**ả** **0 tr**u ) t** c*** * t*á**, *** t**ết kế trọ* *ó*. *ử* *** ả** *** t**** t* c*** ty đ*** **y, *** **m có **u cầu t**m k*ả* ***c **p tr** đổ* tr*c t*ếp: - H*tl*** (z*l*): 0*0.***.0*** (Mr.S**) - w**s*t*: **ydu**s*****.c*m - Em**l: s*******ydu**@*m**l.c*m C*** Ty S*** ** *** *ạ** *ợp tác cù** ***!&**sp;&**sp; Tr** trọ**

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh