Hệ thống đang nâng cấp tính năng mới nên bị lỗi xác thực số điện thoại. Quý khách vui lòng liên hệ Anh Dũng: 0975 958 932. Chúng tôi sẽ sửa trong thời gian 24h. Trân trọng cáo lỗi cùng quý khách.

Nhà biệt thự Phú Hữu, Q9

Thông tin yêu cầu

Xây mới biệt thự 10mx20m, diện tích XD: 100m2, 3 tấm, mái Thái.

Đã có hồ sơ thiết kế

Vị trí vào ngõ rộng 10m dễ thi công

Vị trí: Quận 9 - Tp. Hồ Chí Minh

Dự án đã đóng.

Hãy đăng ký/ đăng nhập để nhận thầu, hoặc lấy thông tin về người đăng dự án
Danh sách nhận thầu (14 nhận thầu)

Đề xuất kinh phí:   **00000

  |  

Thời gian thực hiện:  K**ả** * t*á**

*** **á **y t** l* k**ả** *.*00.000/m*, đ** **á **** t**** k**ả** *.*00.000/m*. *** *ồm t**ết kế.

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

Có k*** *****m t** c*** ***t t** p*ố

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

L*** ** mì** để đ*ợc t* v**: 0*****0**** - Mr. P*úc

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:   *000000

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*uy** t** c*** **y d***

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*** Ty TNHH K*ế* V**, Gở* c** t** *ả* vẽ c** t*ết t** sẽ *á* *í* cụ t*ể

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*** ty cổ p*ầ* đầu t* v* **y d*** T*á* Tr*ờ** S**. K*** *****m **y d*** các c*** trì** lớ* **ỏ, từ *** p*ố ,***t t** c** đế* các tr*ờ** *ọc, **** v***....

Thu nhập: 0 VNĐ
Đồng Nai, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

0********* l*** ** *** mì** ***! sẽ l*m *** lò** *ạ*

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

K*** *****m t** c*** *** p*ố( *,*,*.. tầ**), tr*ờ** *ọc( *** t*ờ* ****m *ì** d****...). T* t** về c**t l*ợ** tốt ***t v* **á rẻ ***t

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*uy** t*ầu các c*** trì** lớ* **ỏ, c*uy** *****p, uy tí*, ró r***, m*** *ạc* c** mọ* đố* t*ợ**.

Thu nhập: 0 VNĐ
Đồng Nai, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện:  *0

C*** ty c*ú** t** c*́ k*** *****̣m tr** * **m l*̀m v**̣c tr*** l*̃** v*̣c&**sp;&**sp;t** c*** t*̣* TP.HCM v*̀ c*́c t*̉** t**̀** l** c*̣*. C*ú** t** đ*̃ tr**̉* k*** c*́c d*̣ *́* v*̀ ***̀ p**́ l**̀* k*̀, ***̣t t**̣, m*̣t s*́ **̣** mục v*̀ c*u** c*, ***̀ ***̉**. ***/c**̣ c*́ t**̉ **m H*̀ s* **** l*̣c v*̀ *** ***́ đ*́** k*̀m *** d**́*. X** c*́m **!

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

Vớ* v**c ứ** dụ** m* *ì** *IM, c*ú** t** đã đ** v**c t**ết kế &*mp; QLD* t**c tế ***, *** l*ề* *** vớ* t** c***. Ứ** dụ** ***0 v** v**c QLD* Áp dụ** t**** c*** c*** **** *IM v* *ut*d*sk ***0 v** các D* á* (D*p*t M*tr* T**m L**** vớ* *ầ* *00 c** **, G*lf V**w vớ* **0 c** **, C*u** c* V***l**d,…) tr*** **** đ*ạ* t**ết kế, t** c*** v* QLD* vớ* c**t l*ợ** đảm *ả*, rút **** t*ờ* **** t** c*** v* t*ết k**m c** p*í.

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:   **00000

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*** ty c*ú** t** c*uy** t**ết kế v* t** c***. C*ú** t** có tr*** w** có ***ều *ồ s* có sẵ* *ếu t**y p*ù *ợp *ạ* có t*ể mu* ở đ*y vớ* **á r*t rẻ. ***c y*u cầu t**ết kế mớ*. www.m*u***v*p.c*m. L*** **: 0*** 0** *** - yuk*****c*@*m**l.c*m *** **á t** c*** p*ầ* t** v* **** c*** **** t****: *.* tr**u/m* H*** **y c*ú** t** cũ** đ*** **** t**** *** tạ* d* á* R*v*r p*rk *ầ* c*ỗ củ* qu* k*ác*.

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

** **m k*** *****m tr*** lĩ** v*c **y d***, **ả* p*áp t** c*** d*ợc trì** s*u k** k*ả* sát c*** tr*ờ**

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện:  *00 ***y - **0 ***y

X** C*** C*T ! Cty Qu** *ả* đã v* đ*** **ậ* t** c*** *** c** tầ**, ***t t**,..Cty Qu** *ả* **ậ* t** c*** đ** **á từ&**sp;&**sp;*.*00.000 - *.000.000VND/*m* ( N*** c*** + vật t* p*ầ* t** v* **** c*** **** t****). Tùy t*** *ả* vẽ. Cảm **!

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Đang xử lý...

Chat facebook