Tìm đơn vị thi công nhà biệt thự Phú Hữu, Q9

Thông tin yêu cầu

Xây mới nhà ở dạng biệt thự 1 trệt 2 lầu. Tổng diện tích 10mx20m, DTXD: 100m2. Đường nhựa trước nhà 10m, dễ thi công.

Bạn là nhà thầu ? Hãy xem hướng dẫn cách nhân thầu ← nhấp chuột vào đây.

Danh sách nhận thầu (18 nhận thầu)
Công ty Thiết kế Xây Dựng yuki-hana

Đề xuất kinh phí:   *****00000

  |  

Thời gian thực hiện:  * TH*NG

C*** ty c*ú** t** c*uy** t**ết kế v* t** c***. C*ú** t** có tr*** w** có ***ều *ồ s* có sẵ* *ếu t**y p*ù *ợp *ạ* có t*ể mu* ở đ*y vớ* **á r*t rẻ. ***c y*u cầu t**ết kế mớ*. www.m*u***v*p.c*m. L*** **: 0*** 0** *** - yuk*****c*@*m**l.c*m *** **á t** c*** p*ầ* t** v* **** c*** **** t****: *.* tr**u/m*

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

*0 k*** *****m t** c*** các du á* **u s*l*, **ml*m, r*v*rp***t q** *...

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đoàn Gia

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

**ợc t**** lập v** **m *00*, **** G** l* m*t tr*** **ữ** c*uy** *** **** đầu tr*** lĩ** v*c t**ết kế v* t** c*** *** t**t *** ở, v** p*ò**,s**wr**m, **r, *** ****, c*ff**, sp*…. Vớ* t*m *uyết v* k*át k*** m*** đế* c** k*ác* **** cũ** *** **ữ** *** đầu t* k**** **** số** v* l*m v**c k**** c*ỉ s*** trọ**, đẳ** c*p, t*** t**** m* cò* t*ể **** đ*ợc **t v** *ó* r**** củ* mỗ* d**** *****p, *** đì**. Tr*** s* *ố* *ả củ* cu*c số**, s*u **ữ** **ờ l*m v**c c*** t*ẳ** m*t mỏ*, c*ú** t* t**ờ** k*át k***

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
saigonbuild

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

*u*lds*****@*m**l.c*m 0****0***0 *á* **á t** c*** *ạ*.

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

*** **ũ **** v*** đầy ****t *uyết

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

Em **ậ* t** c*** ***m kí** ạ. *** c*ị có **u cầu l*** ** *m qu* số đt 0*********. Em cảm **

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH MINHTAMXD2009

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

L*** ** 0********* *ể l*m v**c tr*c t*ếp *ếu *ạ* cầ* đế* c*ú** t**

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

cty *m mớ* *** **** *** ***t t** cũ** ở q** * m*** đ*ợc *ợp tác 0***0*****

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

d**r *ll, R*t sẵ* lò** *ợp tác

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

Cty T**** *ức L*c vớ* k*** *****m t** c*** *0 **m các c*** trì** c** ốc v** p*ò**, ***t t**, *** p*ố, cù** đ** **ũ t*ợ t*y ***ề c**. R*t m*** đ*ợc t**m *** *á* **á c** d* á* củ* *** c*ị.

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện lạnh Trọng Tín

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

X** *ử* lờ* c*** đế* qu* k*ác* ****. C*ú** t** l* c*** ty đ*** lạ** Trọ** Tí* c*uy**: K*ả* sát - t**ết kế - cu** c*p - t** c*** - *ả* trì ** t*ố** đ*ều *** k**** k*í d** dụ** &*mp; c*** *****p. UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP N*ậ* t*ầu t** c*** các c*** trì** lớ*, vừ* v* **ỏ! R*t m*** có c* *** đ*ợc *ợp tác cù** Qu* k*ác* ****!

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:   **0000000

  |  

Thời gian thực hiện:  ** NGÀY

*ỘI THI CÔNG TRỌN GÓI NHÀ CHUYÊN NGHIỆP

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

*

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:   *0**000000

  |  

Thời gian thực hiện:  *,*t*

G*á t** c*** t**p ***t c*** *** *ồm: *p cọc *TCT, tủ *ếp, tủ t*ờ**, *ồ* t*m.,

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
công ty cổ phần VNICONS

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

r*t *** *ạ** đ*ợc *ợp tác

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
CÔNG TY TNHH STD VINA

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

- T**ết kế t** c*** *** p*ố - *** **ở** - ***t t**. - Sử* c*ữ* - c*ố** t**m - s** **ớc. - T* v** t**ết kế **y d***. - T* v** **ám sát **y d***. - T** c*** p*ầ* t** - **** c*** **** t****.

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*uy** ***̣* t** c*** c*́c c*** tr*̀** ***̀ p**́, ***̣t t**̣ v*́* đ*̣* **ũ kỹ s* k**́* trúc s* c*uy** *****̣p, v*̀ **** c*** d*̀y d*̣** k*** *****̣m kỹ t*u*̣t c**. C*ú** t** lu** m*** đ*́* c** quý k**́c* **̀** ***̃** c*** tr*̀** uy t*́* c**́t l**̣**, t**́t k**̣m c** p**́, p*ù **̣p c*** ****, đ*̣p t**̉m mỹ. R*́t m*** ***̣* đ**̣c s*̣ qu** t*m củ* quý k**́c* **̀**.

Thu nhập: 0 VNĐ
Đồng Nai, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*** ty S***** DC c*m kết t** c*** đú** c**t l*ợ**, t*ế* đ* t*** *ợp đồ**.

Thu nhập: 0 VNĐ

 

Đang xử lý...

Chat facebook