Tìm đơn vị thiết kế dãy nhà trọ

Thông tin yêu cầu
Chào các bác
Em cần tìm đơn vị thiết kế dãy nhà trọ
Vị trí: Thạnh Lộc Quận 12 - Tp Hồ Chí Minh
Vậy bác nào chuyên thiết kế thì báo giá cho em ạ
Em cám ơn!

Bạn là nhà thầu ? Hãy xem hướng dẫn cách nhân thầu ← nhấp chuột vào đây.

Danh sách nhận thầu (4 nhận thầu)
CÔNG TY TNHH XD VÀ TTNT CODEARCH

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*DE *RCH l* c*** ty **ạt đ*** vớ* ****** ***ề k*** d**** c*í** l* cu** c*p dịc* vụ t**ết kế, t** c*** tr*** trí *** t**t - t**ết kế k*ế* trúc, t** c*** k*ế* trúc. Trả* qu* quá trì** p*át tr*ể*, C*DE *RCH đ*** l* m*t tr*** **ữ** c*** ty uy tí* về lĩ** v*c tr*** trí *** t**t tạ* TP.HCM v* dầ* k*ẳ** đị** mì** cũ** *** c**ếm lĩ** t*ị tr*ờ** *** t**t đ*** ***y c*** cạ** tr*** k*ốc l**t. *** c*** ty **ậ* t**ết kế l* **0 ****/ m* LH: k**** 0*****0****

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:   **00000

  |  

Thời gian thực hiện: 

**00000/m* p*ầ* t*** v* **** c*** **** t****

Thu nhập: 0 VNĐ
Nguyễn Thành Phúc

Đề xuất kinh phí:   *0000

  |  

Thời gian thực hiện:  * ***y

Mì** **ậ* t**ết kế, XPXD, t** c*** *** d** dụ**.. *ếu c*ỉ l*m *ồ s* t**ết kế t*ì *0.000/m*.. *ác có t*ể l*** ** *. Cám ** *ác

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trương Hậu

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

c*** *** t** l* k*ế* trúc s*, tốt *****p đạ* *ọc c*uy** ****** k*ế* trúc *ạ* Học V** L*** **m *00*, đã **** ***ề k*ế* trúc ** **m t** có k*ả **** l*m đ*ợc c*** trì** **y, m*** đ*ợc tr** đổ* c** t*ết *** để t*ế* **** c*** v**c kts Tr**** Hậu M: 0*** *** ***

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Đang xử lý...

Chat facebook