Tìm nhà thầu thiết kế thi công nhà xưởng trọn gói

Thông tin yêu cầu
Chào các bác
Em đang cần tìm một đơn vị uy tín thiết kế và thi công nhà xưởng trọn gói giúp em.
Diện tích: 10000m
Vị trí: Thuận Thành - Bắc Ninh
Bác nào có năng lực alo em
Cám ơn các bác đã quan tâm
Hãy đăng ký/ đăng nhập để nhận thầu, hoặc lấy thông tin về người đăng dự án

Bạn là nhà thầu ? Hãy xem hướng dẫn cách nhân thầu ← nhấp chuột vào đây.

Danh sách nhận thầu (10 nhận thầu)

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

Kỹ s* **y d***, **ả* p*áp s** t**** m*** v* t*m t*ờ** P*ly***rd, rẻ *** truyề* t*ố** *0 đế* *0%, **ẹ *** v* mát ***

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

*** mì** c*uy** tồ** t*ầu t**ết kế v* t** c*** *** **ở**. *ạ* cầ* *ỗ trợ về t**ết kế v* t** c*** t*ì l*** ** tr*c t*ếp vớ* *** mì** để đ*ợc t* v**

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*** ty cổ p*ầ* T**** P*át c*uy** t** c*** *** **ở** ,vớ* đ** **ũ **** v*** ***u k*** *****m C*** ty đã có *0 **m k*** *****m tr*** **y d*** *** **ở** v* kết c*u t**p

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*** ty cp t* v** đầu t* *d *IG VN. C*ú** t** c*uy** t**ết kế t** c*** *** **ở**. Các c*** trì** t**u **ểu: N** máy sả* *u*t *ạc* ốp lát *NC k*u c*** *****p quế võ *. D*** tíc* **000m*. N** máy ***m c**ế* t**** k*u c*** *****p quế võ *. D*** tíc* **000m*. ..... C*ú** t** **ậ* t**y mì** đủ **** l*c t**ết kế v* t** c*** d* á* củ* *ạ*. Hy vọ** đ*ợc *ợp tác. C*** trọ** cảm **. L*** ** 0**********

Thu nhập: 0 VNĐ
Bắc Ninh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*** ty CP K*ế* trúc **** Á l* đ** vị có **** l*c v* k*** *****m tr*** T**ết kế- t** c*** *** **ở** c*** *****p tr*** v* ***** KCN tr** đị* *** H* N** v* các tỉ** l** cậ*. *** vị *** *ử* tớ* qu* k*ác* **** *ả** *á* **á t**ết kế kèm t***. Tr** trọ** s* qu** t*m củ* Qu* k*ác* ****.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

Kí** *ử* Qu* c*** ty **ợc **ết Qu* c*** ty đ*** có **u cầu **y d*** *** **ở** tạ* **c N***. C*** ty c*ú** t** - H****st**l l* *** t*ầu c*uy** *****p tr*** lĩ** v*c kết c*u t**p. Vớ* tr*** t**ết *ị máy móc **** đạ*, cù** đ** **ũ c*** ****, kỹ s* ***ều k*** *****m, *y vọ** sẽ đ*m lạ* c** Qu* c*** ty **ả* p*áp tốt ***t về c**t l*ợ** v* **á trị củ* sả* p*ẩm. R*t m*** đ*ợc *ợp tác vớ* Qu* c*** ty. Tr** trọ**.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

X** c*** ***/ c*ị C*** ty cổ p*ầ* đầu t* **y d*** CME V**t N*m Vớ* k*** *****m tr*** lĩ** v*c t**ết kế v* t** c*** *** **ở** tr** * **m đ** **ũ **** v*** trẻ ****t tì** **** đ*** ** vọ** đ*ợc *ợp tác vớ* ***/ c*ị

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

Kí** t*** Qu* k*ác* ****! T**y m*t C*** ty Cổ p*ầ* T**** P*át, t** *** đ*ợc *ử* tớ* Qu* k*ác* **** lờ* c*** tr** trọ**. Cảm ** Qu* k*ác* đã qu** t*m v* c** c*ú** t** có c* *** đ*ợc **ớ* t***u tớ* Qu* k*ác* về C*** ty T**** P*át v* các sả* p*ẩm **** *ó* v* dịc* vụ củ* c*ú** t**. C*** ty Cổ p*ầ* T**** P*át đ*ợc t**** lập **m *00* *ở* các sá** lập v*** l* các kỹ s* dầy dạ* k*** *****m tr*** lĩ** v*c sả* *u*t v* k*** d**** *** t**p t*ề* c*ế. C*** ty có trụ sở c*í** tạ* T**** p*ố Hả* P*ò** v* m*t N**

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

Về k*ế* trúc T* ***** C*** ty đ*ợc t**** lập **m *0** **ạt đ*** tr*** lĩ** v*c t* v** t**ết kế, t** c*** đồ** **, trọ* *ó* từ *-Z về các c*** trì** d** dụ** v* c*** *****p. *ố* vớ* *** d** *ồm: N** L*u đ**, ***t t**, N** p*ố, *** t**t, s** v*ờ*, cả** qu** vvv..... *ố* vớ* d* á* *ồm: C*** tr*** *** c*** *****p. C*** trì** *** v** *ó*, trụ sở c* qu**, tr*ờ** *ọc, *** đ* **** vvv...... Vớ* ***ều **m k*** *****m v* đ** **ũ KTS, KS t**ết kế **** đ***- ***ều k*** *****m ***ều t*m *uyết, ****t tì**

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*** ty c*ú** t** có ***ều **m tr*** **y d*** *** **ở**. Tuy c*ú** t** **á k**** rẻ ***** c**t l*ợ** tốt. Hãy l*** ** vớ* c*ú** t** !

Thu nhập: 0 VNĐ
Bình Dương, Việt Nam

 

Đang xử lý...

Chat facebook