Tìm nhà thầu / tổ đội thi công sửa chưa chung cư

Thông tin yêu cầu
Chào toàn thể anh em!
Tôi có 2 căn chung cư cần sửa chữa các hạng mục như hình
Khu vực: Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh
Vậy nhà thầu / tổ đội nào có thể đảm nhận thì alo để trao đổi.
Tôi cám ơn trước!
Hãy đăng ký/ đăng nhập để nhận thầu, hoặc lấy thông tin về người đăng dự án
Danh sách nhận thầu (6 nhận thầu)

Đề xuất kinh phí:   *

  |  

Thời gian thực hiện:  *

*

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

**** l*m **** t**** ở c*u** c* **m l*m p*ú ** q** *

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*** ty K**́* ** N*m, c*́ **̀* *0 **m k*** *****̣m tr*** **y d*̣**, t*́t *****̣p đ*̣* **̣c **́c* K*** Tp. HCM

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

N** t**u t** c*** c*uy** *****p

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*uy** t** c*** sử* c*ữ* v* **y mớ* t*t cả các *ạ** mục đú** y*u cầu kỹ t**t v* t*ế* đ*.

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đề xuất kinh phí:   *00000000

  |  

Thời gian thực hiện:  *0

T*** *ì**

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 

Đang xử lý...

Chat facebook