Giới thiệu
Tôi là Trần Phương Thảo, tôi vừa tốt nghiệp trường Đại học GIao thông vận tải, chuyên ngành Kinh tế xây dựng công trình giao thông. Tôi có thời gian thực tập một thời gian ngắn 2 tháng tại công ty TNHH Tư vấn toàn cầu TEDI, 3 tháng thực tập toàn thời gian tại Trung tâm Đào tạo công nghệ và xây dựng AKD
Lĩnh vực
Dự toán, bóc tách khối lượng
Học vấn
Tôt nghiệp ngành Kinh tế xây dựng Công trình giao thông năm 2018

 

Đang xử lý...

Chat facebook