Công ty CP TSQ Techco tuyển kỹ sư dự toán, kinh tế xây dựng

Yêu cầu về công việc

- Làm việc tại phòng KH-KT của công ty tại Hà Nội
- Am hiểu về các loại hợp đồng với chủ đầu tư với thầu phụ,
- Am hiểu về quy trình thi công của tổng thầu
- Thành thạo dự toán, giá nhân công, vật liệu,
- Thông thạo về quy trình và các tiêu chí lựa chọn nhà thầu phụ của các gói trong tổng thầu.
- Có khả năng tổng hợp tốt, nhanh nhẹn và giao tiếp tốt
 


Yêu cầu về chuyên môn

- Số lượng : 01
- Nam, Nữ – có kinh nghiệm làm hồ sơ nhà cao tầng
- Chịu áp lực công việc
- Tư duy logic, bao quát công việc

- Nam, Nữ – có kinh nghiệm làm hồ sơ nhà cao tầng
- Chịu áp lực công việc
- Tư duy logic, bao quát công việc
 


Phúc lợi

- Các chế độ theo quy định của công ty

- Mức lương: theo thỏa thuận
 

Hãy ứng tuyển trực tiếp trên website để nhà tuyển dụng quản lý hồ sơ tuyển dụng một cách thuận lợi nhất

Danh sách ứng viên (12 ứng viên)

Lê Văn Đức

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

K*** *****m *ầ* * **m vừ* t** c*** kết *ợp l*m *ồ s*:t** c*** *** p*ố, t**ết kế v* t** c*** *** **ở** vì kè* t**p có cầ* trục, t** c*** v* l*m *ồ s* t**** t*á*, *s **** c*** c*** trì** vố* đt* *** **ớc Kĩ ****: vẽ *ut*C*d t**** t*ạ*, w*rd, ***l, s*p *t**,... c**** c*ỉ T*ế*** *** T***c *00 Vu* vẻ *ò* đồ**,c*ịu đc áp l*c c*** v**c.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Đặng Xuân Trường

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  S*u * ***y

K*** *****m < * **m Tốt *****p *ạ* *ọc T*ủy Lợ* - c*uy** ***** **y d*** d** dụ** v* c*** *****p D* á* c*** trì** : C*u** c* Mỹ *ì** p**rl .

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Hà Ngân

Đề xuất lương:   *0000000

  |  

Thời gian đi làm:  */*0**

*0**: tốt *****p đạ* *ọc X*y d***- ***** k*** tế v* quả* l* đ* t*ị- ** c*í** quy *0**: t*ạc sỹ ***** k*** tế **y d***- đạ* *ọc X*y d*** */*0** đế* */*0**: cá* ** *ồ s* t**** quyết t*á* tạ* Xí *****p **y d*** số *- TCT đầu t* v* p*át tr*ể* *** H* N**- H**d*c* */*0** đế* **y: cá* ** *ồ s* t**** quyết t*á* tạ* Xí *****p T**** ** *** TCT T**** **. T** có k*** *****m l*m *ồ s* t**** t*á*, lập *ả* vẽ **** c*** các c*** trì** c** tầ** v* t**p tầ**, d* á* vố* **** sác* N** **ớc v* t* ****.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Le Thi Ha Trang

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  N**y lập tức

Tốt *****p *HXD ***** K*** tế **y d***, có k*** *****m &*t;* **m t**c tập tạ* các đ** vị t* v** quả* l* d* á* uy tí*.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Phạm Vinh

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

T** đã t**m *** lập tổ** mức đầu t* **y d*** về c*** trì** **** t****,**y d*** v* m*** muố* đ*ợc *ọc *ỏ* tr*u dồ* k*** *****m.C** t*ết c*** v**c **m cụ t*ể ở CV *** v**c củ* t**.T** c*** t**** cảm ** qu* c*** ty đã d*** t*ờ* **** **m *ồ s* củ* t**

Thu nhập: 0 VNĐ
Ninh Bình, Việt Nam
Đinh Minh Hoàng Hải

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

K*** N****m

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Cao Văn Tuyến

Đề xuất lương:   **000000

  |  

Thời gian đi làm:  **/0*/*0**

* **m k*** *****m t** c*** *** c** tầ**

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Hoàng Văn Trí

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  N**y lập tức

t**c tập * t*á**:L*m d* t*á*,*ồ s* t*ầu tạ* Tập **** Quốc Tế **** Á. * t*á** l*m tr*** c*** ty N*ật H***k*y*

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Văn Tuấn

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

Tốt *****p tr*ờ** *H G*** T**** Vậ* Tả* H* N**

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Công Châu

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

C*** ty TNHH MTV Duy** Hả*: l*m v**c từ t*á** */*0**&**sp;&**sp;đế* t*á** * /*0**; N*** v*** kỹ t**t tạ* :&**sp;&**sp;K*ác* sạ* R*Y*L&**sp;&**sp;L*TUS ** tầ** v* c*u** c* N0* * tầ**. C*** ty cổ p*ầ* C* đ*** v* X*y d*** V**t N*m: L*m v**c từ t*á** */*0** đế* **y N*** v*** p*ò** K*** tế - Kế **ạc*

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Hoa

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  T** có t*ể đ* l*m s*u * tuầ*

* *ằ** c*p: Kỹ s* K*** tế v* Quả* l* X*y D*** - *ạ* *ọc X*y D*** - Tốt *****p l*ạ* k*á, đ*ểm tíc* lũy *.**/* (*.**/*0). * K*** *****m: +T**m *** các k*ó* *ọc c*uy** *****; t**m *** t**c tập tạ* c*** trì** t*u*c c*** ty ** ** Quốc P*ò**, c*** ty cổ p*ầ* đầu t* v* c*** **** X*y d*** I*ST. +L*m cá* ** *ồ tạ* c*** ty TNHH *ả* Tí*, c*** ty cổ p*ầ* X*y d*** *ả* T*** Hồ C*í M***. * Kỹ ****: +Sử dụ** t**** t*ạ* các p*ầ* mềm: *ut*c*d, **c*l, w*rd, d* t*á*. + L*m v**c **óm v* đ*c lập, c*ịu đ*ợc áp l*c.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Bích Ngọc

Đề xuất lương:   **00000

  |  

Thời gian đi làm:  N**y lập tức

K*** *****m 0 *ằ** c*p kĩ s* k*** tế **y d*** M*c dù * c*** có k*** *****m ***** * *ứ* sẽ c**m c*ỉ *ọc *ỏ* , **** t**** *ả* t*** v* đ*c ***t l* **** t**** tốt c*** v**c đ*ợc ****

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam

 

Đang xử lý...

Chat facebook