Công ty CP xây lắp Hải Phát tuyển dụng kỹ sư xây dựng

Yêu cầu về công việc

- Làm việc tại các công trình trong địa bàn Hà Nội.
- Có kinh nghiệm trong thi công nhà cao tầng.
- Có kinh nghiệm bóc tách khối lượng, làm hồ sơ thanh quyết toán với chủ đầu tư.


Yêu cầu về chuyên môn

- Tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp.
- Trung thực, nhiệt tình trong công việc.
- Có 1 năm kinh nghiệm trở lên


Phúc lợi

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp
- Các chế độ BHXH,BHYT,BHTN... theo quy định luật lao động.

Hãy ứng tuyển trực tiếp trên website để nhà tuyển dụng quản lý hồ sơ tuyển dụng một cách thuận lợi nhất

Danh sách ứng viên (32 ứng viên)

Trần Kỳ Triều

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  ***y lập tức

T** tốt *****p tr*ờ** đạ* *ọc **y d*** v** t*á** */*0** v* l*m v**c tạ* v***c**** * từ t*á** * đế* t*á** * **m *0**. T** có kỹ **** về c*d, ms pr*j*ct ,*óc tác* k*ố* l*ợ** .T** m*** mì** có * c* *** đ*ợc l*m v**c v* *ọc tập tạ*&**sp;&**sp;qu* c*** ty. T** *** cảm ** !

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Đinh Đức Đa

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

- T** có * **m k*** *****m tr*** ***ề v* **ữ** kỹ **** l*m v**c củ* t** tr*** t*ờ* **** qu*: c*** tác **** t****, *ồ s* *ả* vẽ l*** qu** tạ* các d* á* lớ* *** K*u đ* T*ị Mớ* N**ĩ* **, tò* *** Tru** T*m G*** Dịc* C*** **** H* N**.... - H*** tạ* t** đ*** c*** tác v* l*m v**c tạ* c*** ty CP ** T*ị**. t** c*** **y d*** *** c*ì* k*ó* c*** t*y.... - Mọ* t**** t** c** t*ết **m CV *** d*ớ*. X** cảm ** qu* c*** ty đã d*** t*ờ* **** đọc CV v* **uy** vọ** củ* t**. Tr** trọ**!

Thu nhập: 0 VNĐ
, Việt Nam
Trần Minh Mẫn

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

T*** CV

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
VI VĂN HUÂN

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  Lu** sẵ* s***

- L*m Kỹ t**t **** tr*ờ** c** C*** ty cổ p*ầ* s*** ** * tạ* d* á* t*ủy đ*** Nậm N****p * **ớc L** từ t*á** */*0** đế* */*0**. - *ã l*m Kỹ t**t *ồ s* c*** tr*ờ** c** C*** ty cổ p*ầ* E*c* I*dustry từ t*á** *0/*0** đế* **y.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Lê Thị Thanh Tuyền

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm:  N**y lập tức

- *ằ** kỹ s* T*ủy Lợ* tr*ờ** *ạ* *ọc T*ủy Lợ* - Từ** l*m v**c * **m tạ* c*** ty TNHH P*úc T**** **, đị* c*ỉ l* * số ** đ*ờ** H**** D**u, k*u đ* t*ị C*ù* H* T***, t**** p*ố Vĩ** Y**, tỉ** Vĩ** P*úc - **ết *óc tác* k*ố* l*ợ** - L*m *ồ s* **** c***, t**** quyết t*á*

Thu nhập: 0 VNĐ
, Việt Nam
Trần văn quý

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

đã l*m c** c*** ty CP t**ết kế Lục G*ác H****** **** tạ* đ*** l*m v**c c** c*** ty TNHH **y d*** L* Qu**

Thu nhập: 0 VNĐ
, Việt Nam
Nguyễn Văn Đạt

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

k*** *****m * **m tốt *****p c** đẳ**

Thu nhập: 0 VNĐ
Bắc Ninh, Việt Nam
Nguyễn Đình Sáng

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  ***y lập tức

- */*0** đế* */*0**: kỹ s* t* v** **ám sát tạ* c*** ty cổ p*ầ* t*** t* v** v* đầu t* - */*0** đế* */*0**: kỹ s* **** tr*ờ** tạ* c*** ty u**c**s - Trì** đ* đạ* *ọc

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn hùng cường

Đề xuất lương:   **000000

  |  

Thời gian đi làm:  s*u * t*á**

0* **m.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Lê Văn Đức

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

K*** *****m *ầ* * **m vừ* t** c*** kết *ợp l*m *ồ s*:t** c*** *** p*ố, t**ết kế v* t** c*** *** **ở** vì kè* t**p có cầ* trục, t** c*** v* l*m *ồ s* t**** t*á*, *s **** c*** c*** trì** vố* đt* *** **ớc Kĩ ****: vẽ *ut*C*d t**** t*ạ*, w*rd, ***l, s*p *t**,... c**** c*ỉ T*ế*** *** T***c *00 Vu* vẻ *ò* đồ**,c*ịu đc áp l*c c*** v**c.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Vũ Minh Hải

Đề xuất lương:   **000000

  |  

Thời gian đi làm:  S*u từ * đế* * tuầ*

K*** *****m: 0* **m - C*uy** *****: kỹ s* c*** trì** t*ủy - *ạ* Học T*ủy Lợ*. + T*ủy đ*** Hu** Quả**, T*ủy đ*** *ả* C*át, T*ủy đ*** S*** Mã *. + V****m*s Imp*r** Hả* P*ò**, V**c*m Pl*z* S** L*, K*u l*** *ợp t**p Hò* P*át Quả** N*ã*.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Lương Tuấn Anh

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  N**y S*u T*́t N*uy** **́*

- T*̀ t**́** */*0**-**/*0** l*̀m v**̣c t*̣* d*̣ *́* Su*s**** r*v*rs*d* t*y **̀ **̀ **̣* . - C*́c p**̀* m*̀m t** **̣c v** p**̀** , v*́c c*́c p**̀* m*m l*** qu* đ*́* **y d*** , kỹ **** t*uy*́t tr*̀**. -N***̣* ***̃ : t**́** ***

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn viết vinh

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm: 

Kỹ s* c*** trì**, vớ* ** **m k*** *****m, đã&**sp;&**sp;t** c*** từ mó** đế* **** t**** *** ***t t** l*ề* kề. Mó** cọc **ồ*. Trụ sở c*** **.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Lê Văn Dương

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

T**m *** t**ết kế, *óc tác* kl, d* t*á* các c*** trì** c*p * G*ám sát c*** trì** Ec*p*ck H*** Y**, cả** **** k**** Quả** N***, V**c*m S** L*

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Tĩnh, Việt Nam
Nguyễn Quốc Khánh

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  N**y lập tức

Có k*** *****m l*m *ồ s* tạ* c*** tr*ờ** ****t đ***

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Trịnh Văn Hiếu

Đề xuất lương:   0

  |  

Thời gian đi làm:  N**y lập tức

*ằ** kỹ s* kỹ t**t c*** trì** đạ* *ọc **y d*** Cá* ** kỹ t**t d* á*: *ầu t* **y d*** mớ* **** v*** V**t - *ức c* sở * D* á* ***t t*ị l*ề* kề K*T D**** N** - H* **** D* á* *** máy sả* *u*t t*m EPS SINU VIN* D** á* *** máy E&*mp;T VIN*

Thu nhập: 0 VNĐ
Thái Nguyên, Việt Nam
Đinh Minh Hoàng Hải

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

K*** N****m *

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Duy Tiến

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  N**y lập tức

- Tốt *****p *ạ* *ọc C*** **** **** t**** v** tả* k*** c*** trì** ***** Kĩ t**t **y d*** d** dụ** v* c*** *****p (k*ó* *0**-*0**) - Từ** t**m *** **ám sát c*** trì** **** v*** d*ỡ** lã* P**ớc Hả* tỉ** T*á* *ì**. - T**** t*ạ* sử dụ** máy t*ủy *ì**. - Sử dụ** w*rd,**c*l,*utuc*d.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Văn Tú

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm:  S*u * t*á**

K*** *****m: 0* **m Trì** đ*: *ạ* *ọc **y d***

Thu nhập: 0 VNĐ
Bắc Ninh, Việt Nam
Nghiem Duc Son

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

K*** *****m * t**** l*m ***m s*t k* t*u*t t** du ** t**c*m P**p V**

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Tạ Quang Đại

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  ***y lập tức

-Tốt *****p c*uy** ***** **y d*** d** dụ** v* c*** *****p */*0** - DH T*ủy lợ* -Sử dụ** tốt các c*** cụ W*rd, E*c*l, *ut* C*d,s*p*000,*t** -Vẽ v* đọc tốt *ả* vẽ, *óc tác* k*ố* l*ợ** -Kỹ **** l*m v**c đ*c lập, đ**, **óm tr*** c*** v**c. -T*ếp t*u *****, **m *ọc *ỏ*, *****m túc v* *ò* đồ**. - N*** đ***, ****t tì**, tí** t* **ác c** tr*** c*** v**c. -Có sức k*ỏ* tốt, tru** t**c, có trác* ****m v* ****t tì** tr*** c*** v**c.

Giám sát công trình xây dựng (QA) Dự toán, bóc tách khối lượng
Thu nhập: 0 VNĐ
Nam Định, Việt Nam
Phạm Thế Cường

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  ** l*m ***y

&**sp;&**sp;&**sp;&**sp;&**sp;&**sp;&**sp;&**sp;T** đã có t*ờ* **** *ọc v* l*m v**c tạ* : - *0** – *0** : Học C** *ẳ** C*** *ồ** H* N** - *0** : Kỹ t**t - C*** ty CP*T &*mp; XL T**** ** *** - *0** – *0** : Học *ạ* Học G*** T**** Vậ* Tả*

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Phan Thành Tâm

Đề xuất lương:   **

  |  

Thời gian đi làm:  ***y lập tức

- Tốt *****p l*ạ* k*á k*** XD &*mp; DD tr*ở** *HXD0 - T*ạc sỹ kỹ t**t c*** trì** **y d*** *HXD - C*ứ** c*ỉ **** ***ề TVGS 0*/*0**-**/*0** Cá* ** Kỹ T**t **** tr*ở**-C*** ty CP X*y D*** C*** Trì** C**u L*** 0*/*0**-0*/*0** Cá* ** kỹ t**t **** tr*ở**-C*** ty cổ p*ầ* **y d*** số * -V***c**** 0*/*0**-0*/*0** P*ó P*ò** QLD*-C*** Ty Cổ P*ầ* Kỹ T**t S**t*k

Giám sát công trình xây dựng (QA) Kỹ sư Xây dựng Cán bộ hiện trường
Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thành Nho

Đề xuất lương:   *0000000

  |  

Thời gian đi làm:  N**y lập tức.

* **m k*** *****m.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Văn Tuấn

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

C*ịu k*ó **** *ổ ****t tì** *****m túc tr*** c*** v**c

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Văn Thông

Đề xuất lương:   **000000

  |  

Thời gian đi làm:  **-0*-*0**

T** tốt *****p tr*ờ** *ạ* *ọc K*ế* Trúc H* N** k*** X*y d*** d** dụ** v* c*** *****p l*ạ* k*á. Có k*** *****m l*m **ám sát t** c*** * **m tạ* d* á* N** máy *** c*** ***m kí** Hả* D****. K*** *****m l*m cá* ** *ồ s* * **m tạ* d* á* Tru** t*m t***** mạ* dịc* vụ v** p*ò** v* *** ở - Su*s**** C**t*r tạ* ** - P*ạm Hù** - N*m Từ L**m - H* N**

Giám sát Xây dựng
Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
đang văn toàn

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  đ* l*m ***y

* **m t** c*** v* **ám sát *d

Giám sát Xây dựng
Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Bùi Quang Tiến

Đề xuất lương:   **000000

  |  

Thời gian đi làm:  l*m v**c ***y

* **m t** c*** *** d** dụ**

Thi công
Thu nhập: 0 VNĐ
Thái Bình, Việt Nam
Trương Minh Hoàng

Đề xuất lương:   **000000

  |  

Thời gian đi làm:  N**y l*̣p t*́c

T*** CV **̉* k*̀m

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Trương Đức Linh

Đề xuất lương:   **000000

  |  

Thời gian đi làm:  * ***y s*u k** p*ỏ** v**

T** đã trả* qu* các vị trí t** c***, t**** quyết t*á* đ*ờ** v* t** c*** *** d** dụ** các c*** trì**: - Quốc l* * - **ờ** HCM - K*u đ* t*ị Su**y G*rd** C*ty - Quốc *** – H* N** - N** máy **ớc m*t s*** đuố**

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Ninh Đình Diệm

Đề xuất lương:   **000000

  |  

Thời gian đi làm:  S*u * tuầ*

Vớ* * **m k*** *****m đã trả* qu* t** t* t** ứ** tuyể* v** vị trí m* c*** ty đ*** tuyể* dụ** R*t m*** đ*ợc *ợp tác v* l*m v**c tạ* c*** ty tr*** t*ờ* **** tớ*.

Thu nhập: 0 VNĐ
, Việt Nam
Trần Thế Anh

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm:  *ầu t*á** *

K*** *****m *** * **m về **y d*** *** c** tầ**. *ằ** c*p: Kỹ s* **y d***. T**** t*ạ* *ut*c*d, w*rd, **c*ll, ms pr*j*ct....

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam

 

Đang xử lý...

Chat facebook