Công ty Đông Dương G7 tuyển dụng kỹ sư an toàn

Yêu cầu về công việc

Giám sát an toàn công tác thi công trên công trường


Yêu cầu về chuyên môn

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng


Phúc lợi

Theo các chế độ hiện hành của nhà nước và công ty

Lương thỏa thuận

Hãy ứng tuyển trực tiếp trên website để nhà tuyển dụng quản lý hồ sơ tuyển dụng một cách thuận lợi nhất

Danh sách ứng viên (2 ứng viên)

Nguyễn Đức Nam

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

Kí** *ử*:&**sp;&**sp;Quí C*** Ty T** t** l*: N*uyễ* *** *ức N*m S*** **m : 0*/*0/**** *ị* c*ỉ : M* L** – H* **** – H* N** T*** t**** t** đ*ợc **ết . T** v*ết đ** **y để ứ** tuyể* vị trí m* Qu* c*** ty đ*** có **u cầu.&**sp;&**sp;H*** tạ* t** đã có *ằ** K*ế* Trúc S* , sử dụ** t**** t*ạ* các p*ẩ* mềm v** p*ò**, *ut*C*d *D&*mp;*D , R*v*t , P**t*s**p . T** l* ***ờ* tru** t**c, có trác* ****m tr*** c*** v**c, , sẵ* s*** đ* c*** tác t*** y*u cầu c*** v**c . M*** muố* đ*ợc *ọc *ỏ*, c*** **ế* sức l*c

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Phạm Bá Tiến

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

**t kỳ Kỹ s* *** r* tr*ờ** cũ** đều m*** muố* tìm c** mì** m*t c*** v**c ổ* đị** cu*c số** v* có c* *** p*át tr*ể* ***ề *****p .T** **ểu mọ* k*ó k*** đ*** c*ờ đợ* mì**,***** l** đ*** c*í** l* đ*** l*c để t*úc đẩy t** sá** tạ* .Vì t*ế t** muố* mì** đ*ợc l*m v**c tr*** m*t m** tr*ờ** c*uy** *****p, kỷ l*t, t*** t**** v* tạ* đ*ều k*** c** t** có c* *** p*át tr*ể* để **** t**** *ả* t***. C*í** **ữ** đ*ều đó l* sức mạ** c** t** *ọc *ỏ* để t*ế* l**, **** c** k*** *****m l*m v**c *óp p*ầ* v** s* p*át

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam

 

Đang xử lý...

Chat facebook