Tuyển dụng chuyên viên đấu thầu

Yêu cầu về công việc

- Xây dựng tiêu chí tìm kiếm lựa chọn nhà thầu thiết kế, thi công phù hợp cho dự án.
- Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu thiết kế, thi công đảm bảo chất lượng sản phẩm, kỹ thuật thi công phục vụ dự án.
- Tổ chức đấu thầu theo đúng quy trình, quy định của Công ty và Pháp luật đảm bảo tính minh bạch và chính xác.
- Tổ chức hướng dẫn thực hiện và quản lý kiểm soát việc tuân thủ các quy định của công tác đấu thầu áp dụng trong khối tổng thầu.
- Xây dựng và quản lý dữ liệu nhà thầu, nhà cung cấp, ngân hàng giá
- Xây dựng và cập nhật thường xuyên biểu thông tin dữ liệu của các nhà thầu nhà cung cấp được đầy đủ chính xác.
- Tổ chức quản lý ngân hàng dữ liệu nhà thầu nhà cung cấp và ngân hàng giá đảm bảo đủ điều kiện để bộ phận sử dụng và kịp thời có dữ liệu để thay thế khi cần.


Yêu cầu về chuyên môn

- Kinh nghiệm:Tối thiểu 03 -05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
- Có kiến thức thi công, đấu thầu, thanh quyết toán công trình.
- Nắm vững qui trình quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư; hồ sơ quản lý chất lượng và thanh quyết toán và các qui định hiện hành có liên quan.
- Có hiểu biết về kinh tế kế hoạch và kỹ thuật.
- Có mong muốn đồng hành và phát triển cùng 1 Tập đoàn coi trọng các yếu tố Xanh - Bền vững - Thân thiện với môi trường
- Đồng thuận và tuân thủ các giá trị cốt lõi của công ty “Trí - Tín - Đồng - Tâm - Kiên” trong mọi hành động.


Phúc lợi

- Tháng lương 13
- Thưởng theo KPI
- Bảo hiểm Du Lịch
- Chăm sóc sức khỏe
- Đào tạo
- Tăng lương

Hãy ứng tuyển trực tiếp trên website để nhà tuyển dụng quản lý hồ sơ tuyển dụng một cách thuận lợi nhất

Danh sách ứng viên (3 ứng viên)

Lê hữu Tâm

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

K*** *****m: 0* **m Kỹ ****: lập *ồ s* d* t*ầu, *ồ s* t**** quyết t*á*, *ồ s* **** c***, lập **** p*áp t** c***, t*ế* đ* t** c***. T*ố** k* vật t*. T**** t*ạ* *ut*c*d, **c*l, w*rd, m*d*s....

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Quang Hưng

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  N**y lập tức

- T**c tập l*m về *óc tác* k*ố* l*ợ** d* t*á*, l*m *ồ s* c**t l*ợ**, k*ố* l*ợ**, *ồ s* **** c***, *ồ s* t**** quyết t*á* c*** trì** *** c** tầ** v* **** t**** (* t*á**) tạ* c*** ty s*** đ* * - Hỗ trợ t**ết kế kết c*u *** v* c*** trì** *ạ tầ**, kè s***, s** *ề* *ằ** c*v*l *d ( d* á* d* á* P*** R***)

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Hoàng Ngọc Sơn

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  T** có t*ể đ* l*m ***y

S*u k** tốt *****p l*ạ* K*á - Kỹ s* **y d*** tạ* tr*ờ** *ạ* *ọc T*ủy Lợ* H* N** v** t*á** */*0**, t** đã trả* qu* các vị trí c*** v**c *** s*u: - */*0** - */*0**: Tổ** c*** ty cổ p*ầ* đầu t* **y d*** M*** Tu** Vị trí: Kỹ t**t **** tr*ờ** - */*0** - **y: Tổ** c*** ty c*** trì** **** t**** I T**** Hó* Vị trí: Cá* ** p*ò** Kế H*ạc* - Kỹ t**t C*** v**c: *á* cá* k*ố* l*ợ** t** c*** **** t*á** củ* các C** **á** **y l*p Quả* l* t*ế* đ* t** c*** **y d*** Lập *ồ s* t*ầu, **á d* t*ầu

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam

 

Đang xử lý...

Chat facebook