Hệ thống đang nâng cấp tính năng nên có thể Quý khách không đăng nhập được bằng Email. Xây Dựng Số sẽ tiếp tục nâng cấp vào thứ 2. Rất mong quý khách thông cảm !

Tuyển Dụng Kỹ Sư Xây Dựng

Yêu cầu về công việc

- Công tác hồ sơ, quản lý chất lượng công trình;
- Hồ sơ thanh quyết toán công trình;
- Hiểu biết, thông thạo công tác bóc tách khối lượng, đơn giá, dự toán;
- Đọc bản vẽ, thiết kế bản vẽ thi công;
- Lập bản vẽ hoàn công công trình;
- Kiểm soát khối lượng thi công theo bản vẽ, hồ sơ thiết kế;
- Giám sát kỹ thuật, tổ chức thi công tại công trường;
- Theo dõi các công trình đang triển khai để báo cáo kịp thời các vướng mắc cho cấp lãnh đạo;
- Lập báo cáo định kỳ và đột xuất.


Yêu cầu về chuyên môn

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng: Autocad, Microsoft Project, ...;
- Nam, có sức khỏe tốt, trung thực, nhiệt tình;
- Ưu tiên những ứng viên có khả năng giao tiếp ngoại ngữ ( Tiếng Anh, Nhật, Hàn Quốc...);
- Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các dự án có yếu tố nước ngoài.


Phúc lợi

- Lương / thu nhập thỏa thuận phù hợp với năng lực làm việc và đi làm ngay;

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty;

- Môi trường làm việc năng động & thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.

Hãy ứng tuyển trực tiếp trên website để nhà tuyển dụng quản lý hồ sơ tuyển dụng một cách thuận lợi nhất

Danh sách ứng viên (12 ứng viên)

Dương Xuân Huấn

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  N**y lập tức

S*** v*** mớ* r* tr*ờ**

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Hoangthebang

Đề xuất lương:   **000000

  |  

Thời gian đi làm:  *0 ***y s*u

Tr*ở** QS v* p*ụ trác* Q*/Qc d* á* N**** T** C**tr*l P*rk Tập đ*** H* *Ô Cá* ** t** c*** **** tr*ờ** DỰ á* ***t t** L*ề* Kề Cá* ** t**** quết t*á* c*** trì** tá* đị** c* t*ủy đ*** Hủ* N* Cá* ** t**** quết t*á* c*** trì** P*ò** c*ức N*** * tầ** Tr*ờ** Mầm N** Xu** Tr*ờ** Kỹ s* t**ết kế các c*** trì** tr*ờ** *ọc v* c*** sở l*m v**c t**p tầ**

Thiết kế kết cấu Thi công Dự toán, bóc tách khối lượng
Thu nhập: 0 VNĐ
Nghệ An, Việt Nam
Nguyễn Sĩ Trọng Hoàng

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  N**y lập tức

S*** v*** mớ* vừ* tốt *****p ***** X*y d*** d** dụ** v* c*** *****p, đạ* *ọc *ác* k*** ** Nẵ**. S**** ****, ****t *uyết, sẵ* s*** l*m v**c ** ***.

Thu nhập: 0 VNĐ
Quảng Nam, Việt Nam
Lê Nhân

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  s*u * tuầ*

tr*** t*ờ* **** *ọc tập ở *H *K*N, *m đ*ợc l*m c*** tác v*** c** c*** ty T*ế* V*** P*át t** c*** m*t số *** v** *ó*, trụ sở l*m v**c c*p p**ờ** v* m*t số *ạ** mục cả* tạ* k*ác, đ*ợc t*ếp *úc m** tr*ờ** t** c*** l*m v**c ở các c*** trì** tr*** t*ờ* **** *è qu* v**c l*m c*** ****.

Thu nhập: 0 VNĐ
Đà Nẵng, Việt Nam
Nguyễn Ngọc Sơn

Đề xuất lương:   **00000

  |  

Thời gian đi làm:  *á* tr*ớc * tuầ*

Lập **** p*áp t** c***: - C*** trì** cầu Tuầ* Quá*&**sp;&**sp;- Y** *á*. - C*** trì** cầu D*** Ô** - P*ú Y**. - C*** trì** cố** S** Quy - T*ề* G****

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Trang Công Du

Đề xuất lương:   **00000

  |  

Thời gian đi làm:  ***y lập tức

tốt *****p đạ* *ọc c*** **** **** t**** vậ* tả* **m *0**

Giám sát Xây dựng
Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Hoa

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  T** có t*ể đ* l*m s*u * tuầ*.

* *ằ** c*p: Kỹ s* K*** tế v* Quả* l* X*y D*** - *ạ* *ọc X*y D*** - Tốt *****p l*ạ* k*á, đ*ểm tíc* lũy *.**/* (*.**/*0). * K*** *****m: +T**m *** các k*ó* *ọc c*uy** *****; t**m *** t**c tập tạ* c*** trì** t*u*c c*** ty ** ** Quốc P*ò**, c*** ty cổ p*ầ* đầu t* v* c*** **** X*y d*** I*ST. +L*m cá* ** *ồ tạ* c*** ty TNHH *ả* Tí*, c*** ty cổ p*ầ* X*y d*** *ả* T*** Hồ C*í M***. * Kỹ ****: +Sử dụ** t**** t*ạ* các p*ầ* mềm: *ut*c*d, **c*l, w*rd, d* t*á*. + L*m v**c **óm v* đ*c lập, c*ịu đ*ợc áp l*c.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Lê Hoàng Giang

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  S*u * ***y ( ***c có t*ể t*** **u cầu c*** ty)

T** có *** m*t **m k*** *****m l*m v**c, sử dụ** t**** t*ạ*&**sp;&**sp;*ut* c*d, w*rd, ***l, p**t*s**p.... Có t*ể t*** c*, l*m ***** **ờ, c*** tác ** v* l*** tục

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Trần Trung Hiếu

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  T*** c*ỉ t*ị củ* c*p tr**, đ* l*m ***y đ*ợc

* t*á** t**c tập tạ* C*** ty Cổ p*ầ* *ầu t* v* p*át tr*ể* *** v* k*u c*** *****p S*** **

Giám sát Xây dựng
Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Trương trọng hùng

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

C*** có k*** *****m

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Tiến Tài

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm: 

G*ám sát t** c*** *** c*** *****p , *ồ s* **** c*** , *ồ s* t**** quyết t*á*

Thiết kế
Thu nhập: 0 VNĐ
Vĩnh Phúc, Việt Nam
Phạm Văn Hiếu

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  N**y lập tức

Tốt *****p l*ạ* k*á tr*ờ** *H X*y D*** * t*á** k*** *****m vị trí G*ám sát X*y D*** củ* c*** ty CP X*y D*** C*t*cc**s, G*ám sát X*y D*** tạ* d* á* Tổ *ợp SX Ô t* V**f*st Có k*ả **** **** t*ếp,l*m v**c đ*c lập tốt. Lập kế **ạc* t** c***, t*ế* đ* t** c***, l*m v**c tr*c t*ếp vớ* T* v** G*ám Sát, L** k* **ạc* t*ế* đ* t** c*** vớ* N** T*ầu P*ụ v* *** T** c***, *á* cá* kế **ạc*, t*ế* đ* vớ* C*ỉ *uy tr*ở**, có k*ả **** t* **ả* quyết, đ** r* quyết đị** tạ* **** tr*ờ**.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam

 

Đang xử lý...

Chat facebook