Tuyển thực tập sinh vẽ Revit hoặc Tekla

Yêu cầu về công việc

Thực tập vẽ Revit hoặc Tekla tại Hà Nội


Yêu cầu về chuyên môn

- Làm việc partime
- Ưu tiên đã học qua khóa học Revit
- Chăm chỉ, nhiệt tình


Phúc lợi

- Thực tập sinh nếu làm tốt sẽ có lương
- Được đào tạo tại công ty

Hãy ứng tuyển trực tiếp trên website để nhà tuyển dụng quản lý hồ sơ tuyển dụng một cách thuận lợi nhất

Danh sách ứng viên (16 ứng viên)

Nguyễn Đức Lộc

Đề xuất lương:   **00000

  |  

Thời gian đi làm:  ** l*m ***y, p*rt t*m*

**** *ọc R*v*t, có t*ể d*** đ*ợc p*ầ* t** củ* c*** trì** d** dụ**

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Văn Thịnh

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

*ã l*m **** tr*ờ** * **m, muố* *ọc về r*v*t

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thành Nam

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

C*** có k*** *****m.

Thi công
Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Hoàng trung hiếu

Đề xuất lương:   0

  |  

Thời gian đi làm:  l*m *uổ* tố*

d* á* đầu t* **y d*** cầu T*ị** L***.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Đồng Minh Đức

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

s***&**sp;&**sp;v*** t**c tập

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Bùi Thế Doanh

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm:  N**y lập tức

S*** v*** **m * tr*ờ** đạ* *ọc G*** t**** Vậ* tả*. Sử dụ** tốt các p*ầ* mềm T** *ọc v** p*ò**, p*ầ* mềm *ut*C*d, p*ầ* mềm T*kl* Structur*s. Có k*ả **** t**c **** *ả* vẽ s**p dr*w*** c** các c*** trì** kết c*u t**p, kết c*u ** t*** cốt t**p.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Trần Vĩnh Nguyên

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  s*u */*/*0**

*H c*í** quy - N***** cầu đ*ờ** - C*uy** ****** cầu v* c*** trì** **ầm

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
NGUYỄN VIỆT DŨNG

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

T* V** T**ết Kế V* G*ám Sát các c*** trì** *ạ tầ**, d** dụ**, c*ịu trác* ****m về các v** đề kỹ t**t các d* á*, p*** c*** v* đ** đốc c*** ****, k*ểm tr* v* *á* cá* t*ế* đ* c*** trì** c** G*ám đốc d* á*. **ết sử dụ** r*v*t structur*, r*v*t *rc v* t*kl*

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn tiến tuyến

Đề xuất lương:  

  |  

Thời gian đi làm: 

* **** l* s*** v*** **m cuố* tr*ờ** đạ* *ọc k*ế* trúc ** ***

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Phạm Văn An

Đề xuất lương:   0

  |  

Thời gian đi làm:  N**y lập tức

- *ã từ** đ* t**c tập tạ* C*** ty cổ p*ầ* K*ế* trúc IDIC. - C*** từ** *ọc qu* m*t k*ó* R*v*t c*í** t*ức *** ***** *m đã t* tìm **ểu v* *ọc *ỏ* p*ầ* mềm R*v*t v* R***t structur* ***lys*s v* *m đ*** l*m đồ á* m** *ọc *** ** t*** *ằ** p*ầ* mềm R*v*t v* R***t. - Các p*ầ* mềm t** *ọc v** p*ò** (W*rd , E*c*l , P*w*r p*** ) v* các p*ầ* mề* t** *ọc **y d*** ( *ut*c*d *D , Et**s , S*p*000) t**** t*ạ*. -T* t** có k*ả **** l*m v**c đ*c lập v* l*m v**c **óm tốt.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Hoàng Nam Vang

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  T** có t*ể đ* l*m ***y

T** đã có ***ều k*** *****m tr*** m* *ì** R*v*t. T**m *** t**ết kế k**ả** * m* *ì**.

Cung cấp nội thất Cung cấp Vật liệu Xây dựng Thi công cải tạo nhà
Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Lê Văn Vĩnh

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm: 

T** *ọc c*uy** *****: X*y d*** cầu đ*ờ** tạ* tr*ờ** *ạ* Học C*** **** G*** T**** Vậ* Tả*. H*** tạ* t** đã có *,* k*** *****m l*m v**c tr*** ***** **y d*** tạ* các d* á*: V****m* R*v*r S*d*, N** máy t*ủy đ*** **k M* *. Các vị c*í c*í** t** đảm **ậ* đó l*: Kỹ s* QS v* QC. T** sử dụ** t**** t*ạ* p*ầ* mềm *ut*c*d v* Ms *ff*c*.

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Vũ Đình Cường

Đề xuất lương:   0

  |  

Thời gian đi làm:  ** l*m ***y

M* *ử* kèm CV

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Trọng Thái

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  N**y lập tức

D* á* *IM Nút **** t**** N*ọc H** (N** Tr***, K*á** Hò*)

Kỹ sư Cầu đường Kỹ sư Xây dựng
Thu nhập: 0 VNĐ
Thanh Hóa, Việt Nam
VŨ ĐỨC HOÀNG

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm:  *0/0*/*0**

s*** v*** c*** có k*** *****m có ****** cứu t** l**u về r*v*t qu* các tr*** mạ**

Sinh viên thực tập
Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đinh Minh Hoàng Hải

Đề xuất lương:   *000000

  |  

Thời gian đi làm: 

*

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội, Việt Nam

 

Đang xử lý...

Chat facebook