Danh sách tin tuyển dụng với ngành nghề Giám đốc kỹ thuật

(12 tin)
Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn

Tuyển giám đốc phụ trách thi công dự án - Thay mặt Công ty làm việc với CĐT, NTC, TP cấp độ công trường. - Chịu trách nhiệm điều...


Mức lương: 25,000,000 - 80,000,000 VNĐ/Tháng | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn

1. CHT phần thân ks Quê Hương 24 tầng, ko bắt buộc tiếng Anh luong tầm 30-40; 2. CHT du án 2 hầm, 28 tầng, 600 tỷ làm trực tiếp với chuyên gia Nhật, tiến độ 12...

Đà Nẵng

Mức lương: 60,000,000 - 80,000,000 VNĐ/Tháng | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn

  CÔNG VIỆC DÀNH CHO PROJECT MANAGER KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG: - Quản lý tiến độ, chất lượng công trình về phần ME; - Nghiên cứu hồ sơ thiết kế...

Bình Dương

Mức lương: 25,000,000 - 35,000,000 VNĐ/Tháng | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn

* TRÁCH NHIỆM CHÍNH: - Cùng với Trưởng bộ phận phối hợp sắp xếp, phân công, điều động nhân sự cho từng dự án và các công việc hành chính trực thuộc phòng. - Phối hợp với các bộ phận giải quyết...

TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn | 1 Hồ sơ đã ứng tuyển

- Mô tả Công việc: Theo dõi, giám sát thi công xây dựng, điện nước, đồ gỗ... kiểm tra chất lượng sản phẩm...v.v (ưu tiên các bạn có khả năng bóc tách, lên khối lượng công việc)

Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn | 7 Hồ sơ đã ứng tuyển

-Biết đọc bản vẽ, thi công theo bản vẽ, biết nghiệm thu công trình; - Phối hợp với Giám sát thi công bóc tách, xác nhận khối lượng thi công; - Tham gia giám sát thực hiện các dự án xây dựng đảm...


Mức lương: 12 - 15 VNĐ/Ngày | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn

- Phụ trách quản lý, điều hành tất cả hoạt động liên quan đến thi công của toàn hệ thống. - Lập và triển khai kế hoạch hoạt động của bộ phận; tổ...

TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn

1. Điều hành sản xuất: - Khảo sát công trình; lập phương án, biện pháp lắp đặt đường ống, thiết bị; tiến độ lắp đặt trình Trưởng...


Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn

- Hỗ trợ cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực kỹ thuật, phát triển dự án, quản lý dự án. - Chủ trì xây dựng Chiến lược, Kế hoạch trong lĩnh vực kỹ...

TP. Hồ Chí Minh

Mức lương: 1,800 - 2,200 VNĐ/Tháng | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn

Quản lý, điều hành thi công Dự án được giao.

Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn

Công ty cổ phần VINPEC  Trưởng phòng kế hoạch phụ trách về kỹ thuật Thông tin chi tiết sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Hà Nội

Mức lương: 35,000,000 - 100,000,000 VNĐ/Tháng | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn

-  Chỉ đạo các đơn vị thi công lập kế hoạch thi công cho các dự án xây lắp, bao gồm: Kế hoạch chi tiết nhu cầu vốn, vật tư, thiết bị, nhân...

Hà Nội

Trang 1/1

 

Đang xử lý...

Chat facebook