Danh sách tin tuyển dụng đã đăng của Nguyễn Thu Huyền

(2 tin)
Mức lương: 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ/Tháng | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn | 2 Hồ sơ đã ứng tuyển

-  Đọc bản vẽ và phân tích sự phù hợp của tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thi công trong các công...


Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn | 2 Hồ sơ đã ứng tuyển

- Giám sát thi công; - Lập và theo dõi hồ sơ thi công (nhật ký công trình ...); - Thực hiện các công việc khác...


Trang 1/1

 

Đang xử lý...

Chat facebook