Danh sách tin tuyển dụng đã đăng của Công ty TNHH Xây dựng Dcons

(10 tin)
Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn | 8 Hồ sơ đã ứng tuyển

- Làm hồ sơ nghiệm thu chất lượng phục vụ thanh toán hàng tháng - Trình mẫu, phê duyệt vật tư đầu vào - Gửi hồ sơ cho CĐT, TVGS ký... -...

Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn | 7 Hồ sơ đã ứng tuyển

CÔNG VIỆC DÀNH CHO KỸ SƯ SHOP DRAWING KHI ĐƯỢC TUYỂN: – Triển khai bản vẽ shop drawing và tham gia giám sát quá trình gia...

Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn

CÔNG VIỆC GIÁM SÁT THIẾT BỊ KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG:  Trông coi vật tư xuất nhập và kiểm tra quá trình thi công, đảm bảo cho việc thi...

Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn | 5 Hồ sơ đã ứng tuyển

CÔNG VIỆC CỦA KỸ SƯ QC KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG: - Kiểm tra và theo dõi công tác triển khai hồ sơ nghiệm thu, trình duyệt shop, vật liệu, bản vẽ hoàn...

Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn | 2 Hồ sơ đã ứng tuyển

CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN SHOP DRAWING – Triển khai bản vẽ shop drawing và tham gia giám sát quá trình gia công; – Tham gia...

Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn | 7 Hồ sơ đã ứng tuyển

– Triển khai bản vẽ shop drawing và tham gia giám sát quá trình gia công; – Tham gia lên kế hoạch triển khai dự án, triển khai...

Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn

– Trông coi vật tư xuất nhập và kiểm tra quá trình thi công, đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật và theo đúng bản vẽ....

Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn | 3 Hồ sơ đã ứng tuyển

– Triển khai bản vẽ shop drawing và tham gia giám sát quá trình gia công; – Tham gia lên kế hoạch triển khai dự án, triển khai...

Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn | 1 Hồ sơ đã ứng tuyển

- Trông coi vật tư xuất nhập và kiểm tra quá trình thi công, đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật và theo đúng bản vẽ. Nếu...

Hà Nội

Mức lương: Thỏa thuận | Hạn nhận hồ sơ: Hết hạn | 4 Hồ sơ đã ứng tuyển

– Triển khai bản vẽ shop drawing và tham gia giám sát quá trình gia công; – Tham gia lên kế hoạch triển khai dự án, triển khai...

Hà Nội

Trang 1/1

 

Đang xử lý...

Chat facebook