Danh sách tin dự án đã đăng của TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG

(1 tin)
Ngân sách: Thương lượng | Hạn chào giá: Hết hạn | 1 chào giá

Bên mình đang cần Nhà thầu phụ. Hạng mục bao gồm: cuốc đất đá vận chuyển dưới 1km, san ủi theo cao độ thiết kế và lu lèn, 2 con lu rung 14 tấn, 2 xe ủi D5 hoặc D6, 5 xe tải 15 tấn, Về giá cả và tiến độ, nhà thầu liên hệ để ban chuyển bản vẽ và thống nhất kế hoạch. Công...

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG | Ngày đăng: 27/12/2019
Đồng Nai

Trang 1/1

 

Đang xử lý...